Khai trương Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 3-6, Sở Công thương tỉnh Hải Dương khai trương Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương, trực thuộc Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công thương.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149105&sub=131&top=38