Khai trương Phòng phát hành các ấn phẩm Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng

Ngày 1-11, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng phối hợp Nhà in Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng tổ chức khai trương Phòng phát hành các ấn phẩm Báo Nhân Dân, tại số 2 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng. Phòng phát hành gồm các ấn phẩm của Báo Nhân Dân như: Nhân Dân hằng ngày, Nhân dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, báo Thời Nay, Người làm Báo Nhân Dân... Tại đây còn có một số sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về văn học và một số ấn phẩm của báo Đà Nẵng, Quân đội Nhân dân, Tiền Phong...