Khai trương phòng giao dịch thứ hai

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Trị (ViệtinBank) vừa tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch thị xã Quảng Trị.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19849