Khai trương dịch vụ công về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Ngày 25/11, Bộ GTVT chính thức khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: dichvucong.mt.gov.vn.

Khai trương dịch vụ công về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải - Ảnh 1

Bộ GTVT cho biết, hệ thống dịch vụ công này hiện có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính. Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Tuấn Dũng