Khai trương dịch vụ công mức độ 4 về giấy phép kinh doanh, phù hiệu xe ô-tô

Sáng nay 25-11, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu phù hiệu xe ô-tô trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT tại địa chỉ: dichvucong.mt.gov.vn.

Khai trương dịch vụ công mức độ 4 về giấy phép kinh doanh, phù hiệu xe ô-tô - Ảnh 1

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ GTVT đã phê duyệt chương trình dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 - 2017 và qua thời gian triển khai thực hiện cơ bản các dịch vụ công trực tuyến, Bộ tiếp tục hoàn thiện hơn các thủ tục về mặt công nghệ cho người dân và doanh nghiệp, từ chỗ làm thí điểm sẽ nhân rộng ra tất cả Sở GTVT trên cả nước và coi đây là dịch vụ công phục vụ nhân dân.

Để hoàn thiện dịch vụ công, Bộ GTVT đã ban hành văn bản pháp luật triển khai dịch vụ công, mặc dù cơ chế chính sách thay đổi thường xuyên, tuy nhiên Bộ nhấn mạnh việc thay đổi không ảnh hưởng đến dịch vụ công này, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo: “Trong lĩnh vực vận tải có nhiều vấn đề liên quan, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải cần đưa ra dịch vụ công khác trong thời gian tới để hoàn thiện dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực vận tải, đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực khác như đăng kiểm nhằm rút giảm chi phí và thời gian”.

Theo đó, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, áp dụng cho 10 thủ tục hành chính (trong đó có bốn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, hai thủ tục cấp biển hiệu và bốn thủ tục cấp phù hiệu). Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các ứng dụng dùng chung và các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Hệ thống bảo đảm toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở GTVT; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Được biết, hệ thống được triển khai thí điểm tại năm Sở GTVT gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở GTVT trên cả nước từ ngày 1-1-2017.