Khai trương chi nhánh Ngân hàng ALBA tại Cuba

    Gốc

    Ngày 9/4, đại diện Chính phủ Cuba, Vênêxuêla, Bôlivia và Nicaragoa, các nước thành viên Hiệp ước "Sự lựa chọn Bôliva cho châu Mỹ" (ALBA) đã khai trương chi nhánh đầu tiên của Ngân hàng ALBA tại La Habana (Cuba).

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244586/Default.aspx