Khai thác trở lại Cảng hàng không Điện Biên từ 2/12

Theo kế hoạch ngày 2/12 Cảng hàng không Điện Biên sẽ được đưa vào hoạt động trở lại.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-thac-tro-lai-cang-hang-khong-dien-bien-tu-2-12-103113.htm