Khai thác năng lượng điện từ thủy triều

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hiện nay, nguồn năng lượng điện có thể khai thác được từ thủy triều là mục tiêu mà giới nghiên cứu và các công ty năng lượng đang nhắm tới. Theo ước tính, với công nghệ khai thác như hiện nay, hàng năm thế giới có thể sản xuất được trên dưới 450 tỷ kWh điện từ thủy triều, tương đương tổng lượng điện của 40 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất hiện nay trên toàn cầu.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/4/150769