Khai thác kinh tế biển: Tại sao không thể vươn ra đại dương?

    Gốc

    Hanoinet - “Dân tộc Việt có khát vọng đại dương từ xưa. Nếu nói câu ấy như lý thuyết, chúng ta đã có thể tham gia vào khoảng không vũ trụ với thế giới, tại sao không thể vươn ra đại dương?”- PGS.TS Nguyễn Chu Hồi,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=52391