Khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk phải xin phép

Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk vừa ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

CôngThương - Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải xin cấp giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp và đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam một bộ kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản để theo dõi và phối hợp quản lý. Đối với các loại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản đối với khu vực đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản mà không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. Các loại giấy phép khai thác đá chẻ, than bùn, đất sét sản xuất gạch, cát xây dựng và đất san lấp công trình cho các hộ gia đình, cá nhân có công suất nhỏ hơn 5.000m3/năm, diện tích không quá 5.000m2, thời hạn không quá 12 tháng thì Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động khoáng sản là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và 45 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. Đối với hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp quyền hoạt động khoáng sản, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép. Công Luân