Khai thác đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

    VNEWS
    56 liên quanGốc

    Thời gian gần đây, người dân ở thôn Chục Quan, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/khai-thac-da-anh-huong-nghiem-trong-den-cuoc-song-nguoi-dan-213349.htm