Khai sinh HTX trường học mới

    Gốc

    HTX Trường Việt (thuộc trường Trung học Quản lý và công nghệ- Liên minh HTX Việt Nam) mới làm lễ ra mắt, chính thức hoạt động từ ngày 29/9/2007 với 162 cán bộ, xã viên, trong đó có 95 xã viên là học sinh.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17074