Khai sinh cho con - Thơ của Lê Minh Quốc

'Tờ khai trên giấy khai sinh' Ba ghi nắn nót ân tình xưa sau Từ trong lẽ sống nhiệm màu Niềm vui phước lộc bước vào nhà ta

Minh họa: Văn Nguyễn

Non non nước nước gấm hoa

Vuông tròn tiếng Việt, nếp nhà chở che
Vườn xanh hoa trái sum suê
Ấm lòng với tiếng oe oe chào đời

Chắt chiu từng sợi nắng mai
Ba dệt mẫu tự nối dài cho con
Chữ A là dấu môi hôn
Trong vòng tay mẹ ẵm, ôm an lành

Tên con chan chứa ân tình
Dựng lên một mái gia đình, phu thê
Âm vang ngày tháng Sao Khuê
Reo lên sự sống đem về nghĩa ân

“Lên non đón gió lấy trầm
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ”
Sợi tơ ba kết thành thơ
Dệt tên con thắm trên tờ khai sinh

L.M.Q