Khai phá tứ giác Long Xuyên (Kỳ 1): Nữ tập đoàn trưởng

TT - Bà Nguyễn Thị Sáu, nay đã 75 tuổi, thường được người dân xã Vọng Đông (huyện Thoại Sơn, An Giang) gọi là bà Sáu Hùng. Con đường vô nhà bà Sáu bây giờ xe hơi có thể đi tới tận nơi, nhà cửa dân cư mọc lên xung quanh đông vui. Nhưng 53 năm về trước, lúc bà vô đây đường đi chỉ là những lối mòn trên đồng cỏ, còn nhà dân thì thưa thớt.