Khai man lý lịch để được làm thẩm phán

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bị kỷ luật buộc thôi việc từ năm 1996 nhưng đến tháng 7/1997 ông Đỗ Đình Hiền vẫn khai man lý lịch xin vào làm thư ký của TAND huyện Bình Long (Bình Phước). Đến 6/2003 thì chuyển sang TAND huyện Chơn Thành. Cuối năm 2004, ông Hiền được cử đi học ĐH Luật tại Hà Nội và tháng 8/2006 được bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND huyện Chơn Thành.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/80524.cand