Khai mạc triển lãm kho bãi và tự động hóa Việt Nam 2024

Ngày 23/5, tại Bình Dương đã khai mạc Triển lãm Giải pháp kho bãi và Tự động hóa Việt Nam 2024 cùng với Triển lãm Chuỗi Cung ứng Lạnh và Ngành Công nghiệp Lạnh Việt Nam 2024 do tỉnh Bình Dương phối hớp với Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới (WTC) tổ chức.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-trien-lam-kho-bai-va-tu-dong-hoa-viet-nam-2024-121807.htm