Khai mạc Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' tại Thủ đô Hà Nội

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu, hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày theo từng chủ đề khác nhau. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu tham quan triển lãm.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/1/2021. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-khai-mac-trien-lam-dang-ta-that-la-vi-dai-tai-thu-do-ha-noi/690215.vnp