Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    76 liên quanGốc

    Sáng 19/9, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-phien-hop-chuyen-de-phap-luat-thang-9-53238.htm