Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

  Báo Nhân Dân
  76 liên quanGốc

  Sáng 19/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.

  Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư, diễn ra tháng 10/2022.

  Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư, diễn ra tháng 10/2022.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên họp.

  Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.

  Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

  Các Ủy viên Thường vụ Quốc hội dự phiên họp.

  Các Ủy viên Thường vụ Quốc hội dự phiên họp.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

  Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.

  Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.

  Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 diễn ra trong thời gian 5,5 ngày với nội dung quan trọng, trong đó có những dự án Luật được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

  Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 diễn ra trong thời gian 5,5 ngày với nội dung quan trọng, trong đó có những dự án Luật được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

  DUY LINH

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-khai-mac-phien-hop-chuyen-de-phap-luat-thang-9-post715851.html