KHAI MẠC PHIÊN HỌP 27 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

#Sáng nay, phiên họp 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Phiên họp này sẽ diễn ra từ 10 đến 20/9/2018 do có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.