Khai mạc ngày "Festival sinh viên Việt Nam với ASEAN"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (1967 - 2007), đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước ASEAN, ngày 15-9, tại trường ĐH Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức chương trình ngày “Festival sinh viên Việt Nam với ASEAN”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/144406