Khai mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai

    Báo Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    NDĐT – Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai đã khai mạc hôm nay tại thị xã Cao Bằng với sự tham dự của gần 500 nghệ nhân, diễn viên của 14 tỉnh, thành.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106667&sub=134&top=43