Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lúc 8 giờ, ngày 26/5

Ngày 19/4, Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Lâm Văn Bá chủ trì cuộc họp với Ban Hội miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp, phường Nhà Bàng và các ngành liên quan để triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lần thứ 173 năm 2024.

Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lần thứ 173

Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lần thứ 173 được diễn ra từ ngày 26 – 28/5 (nhằm ngày 19,20 và 21, tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn), gồm: Phần nghi thức truyền thống và hành chánh, cùng các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao; trưng bày, giới thiệu hình ảnh du lịch và sản phẩm đặc sản OCOP TX. Tịnh Biên; thực hiện khu check-in chủ đề “Kỷ niệm Bàu Mướp”.

Miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp tọa lạc tại khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng (TX. Tịnh Biên), được công nhận là Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2012.

Miễu Bà được xây dựng vào khoảng thời gian từ năm 1849 đến 1851. Suốt hơn 170 năm, di tích miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ, kết tinh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đậm đà bản sắc dân gian. Hàng năm, thu hút gần 2 triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng…

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khai-mac-le-hoi-via-ba-chua-xu-bau-muop-luc-8-gio-ngay-26-5-a393448.html