Khai mạc lễ hội Bà Thu Bồn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tối qua, 7-3, lễ hội Bà Thu Bồn chính thức được khai mạc tại lăng Bà Thu Bồn (làng Thu Bồn, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/3/183402