Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM: Thảo luận sâu về lập trật tự lòng đường, vỉa hè

Sáng nay (4/12), dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc.

Tham dự buổi họp có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong...

Tại kỳ họp này, UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018; Thường trực HĐND TP báo cáo đánh giá giải quyết các kiến nghị cử tri; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP năm 2017…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP, diễn ra từ ngày 4 đến 7/12. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định báo cáo của UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân TP, Viện kiểm sát nhân dân TP; các tờ trình của UBND TP; tờ trình của Thường trực HĐND TP về chương trình giám sát năm 2018…

Chủ tịch HĐND TP đề nghị, kỳ họp tập trung xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính, an sinh xã hội, phát triển kinh tế TP. Tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm trong tờ trình về kinh tế - xã hội của UBND TP như: Giải pháp nào cho chất lượng tăng trưởng bền vững, đặc biệt đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm nội địa tăng từ 8,3%-8,5%; tình hình quản lý trật tự đô thị, tập trung lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè sao cho có kết quả bền vững, tạo được sự đồng thuận trong xã hội…

Kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã thay mặt UBND TP báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; các tờ trình của UBND TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo UBND TP đã quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, nhân dân nhằm giải quyết các khó khăn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là về thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát triển.

Nhờ đó, trong năm 2017, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,25% (cùng kỳ tăng 8,0%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Thu ngân sách Nhà nước đạt 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94%.

Cơ cấu kinh tế TP tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và thế mạnh của thành phố chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng GRDP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM - Lê Thanh Liêm báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2018.

Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp; Chương trình kích cầu; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; Chương trình cho vay bình ổn giá tiếp tục hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị, kiến trúc công trình xây dựng ngày càng văn minh, hiện đại. Tháo gỡ nhiều khu nhà, chung cư cũ, xây mới nhiều khu đô thị, nhà cao tầng hiện đại; Di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ gia đình sinh sống trên và ven kênh rạch…

Công tác quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè đạt được kết quả bước đầu, tạo được sự đồng thuận của nhân dân; nhiều công trình hạ tầng được khởi công, hoàn thành góp phần giảm ùn tắc giao thông, nhân dân TP sử dụng phương tiện công cộng tăng 2,6%. ;…

2 chỉ tiêu chưa đạt

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm cũng nhìn nhận, trong 18 chỉ tiêu của kế hoạch năm, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) và thành lập mới doanh nghiệp. Nguyên nhân là do công tác dự báo, đánh giá tác động và ứng phó với các thách thức trong hội nhập có mặt chưa đầy đủ, chính xác, dẫn đến việc đề ra chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2017 là 8,4%08,7% khá cao so với năng lực thực tế.

Về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, TP đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhưng chưa tạo được chuyển biến tích cực, hiệu quả, công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, năng lực quản lý của hộ cá thể cưa đạt yêu cầu, củng như tâm lý người dân e ngại các thủ tục hành chính và các chi phí phát sinh khi chuyển đồi lên doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018, UBND TP quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm như: GRDP tăng 8,3-8,5%, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 46.000 doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index);…

Chiều nay (4/12), các đại biểu HĐND TP thảo luận tại tổ. Ngày làm việc thứ 2 (5/12) sẽ được tuyền hình, phát thanh trực tiếp các nội dung của kỳ họp như: Báo cáo tổng hợp thảo luận tại tổ; thảo luận tại hội trường về tình hình nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh TP năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát về thực hiện quy định của pháp luật vế quy hoạch và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn TP; Thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề và bầu Ủy viên UBND TP.

Ngày làm việc thứ 3 (5/12) sẽ là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ngày làm việc cuối cùng (7/12), kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết các Tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP; HĐND TP thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2018, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND TP.

Công Thư