Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương

(VOV) - Trong ngày 27/9, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương giành phần lớn thời gian góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật

Ngày 27/9, Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội. Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác giữa hai kỳ họp thứ 9 và thứ 10, trong 3 tháng qua, Hội đồng đã triển khai và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với kết quả tốt. Tiêu biểu là: Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 tại Hà Nội và TP HCM, tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở 2 miền đất nước; tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực trong đất nước hôm nay”. Báo cáo cũng nêu rõ một số công việc chính cần làm trong quý 4 như: Hoàn thành Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước; tăng cường triển khai Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”; thực hiện Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương”… Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương dành phần lớn thời gian để góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Nội dung cơ bản về định hướng phát triển văn hóa; tách phần “con người” thành mục riêng trong phần Văn hóa; các vấn đề về môi trường, thiết chế văn hóa; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa… GS-TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh những nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đầu tư, chuẩn bị kỹ hơn cho việc ra đời Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; khẩn trương triển khai Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng”… GS-TS Phùng Hữu Phú cho rằng, ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 của các thành viên Hội đồng là tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao. Ngày mai (28/9), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương thăm và làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam về “tình hình tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn học, nghệ thuật, trong đó có hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên sóng truyền hình”./. Huyền Trang