Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương

– Sáng 27/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã khai mạc Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm của Kỳ họp lần này, gồm: Trao đổi, đánh giá công việc đã thực hiện trong quý 3 và bàn phương hướng hoạt động những tháng cuối năm; thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI; đến thăm và tọa đàm với ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam. Trong phiên họp sáng 27/9, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng từ Kỳ họp thứ 9 đến nay; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, trong quý 3 - 2010, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay”. Hội thảo được chuẩn bị công phu, chặt chẽ với sự tham dự của gần 100 các nhà nghiên cứu khắp cả nước; hội tụ được hơn 60 tham luận thuộc đủ các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Sau hội thảo, nhiều thành viên của Hội đồng đã tham gia đoàn khảo sát thực tế ở hai tỉnh Đắc Nông và Đắc Lắc, nhằm tìm hiểu việc triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Về công tác lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng, Hội đồng đã giao cho Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị (ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Cả hai hội nghị đã tập hợp được ý kiến phát biểu tâm huyết của nhiều nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở cả hai miền đất nước. Nhiều ý kiến đóng góp thỏa đáng, Thường trực Hội đồng đã tổng hợp, trình Ban Bí thư. Về các hoạt động thực hiện Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuât”, Bộ phận Thường trực Hội đồng đã sớm phát hiện các tài liệu có nội dung thù địch, phản động chống phá ta, báo cáo Thường trực Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, để xuất các giải pháp đấu tranh. Ngày 20/8, Thường trực Ban Bí thư đã triệu tập cuộc họp liên ngành chỉ đạo cụ thể các việc cần làm xung quanh những đề xuất của Bộ phận Thường trực đề án. Bên cạnh đó, Bộ phận xây dựng Đề án “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” đã rất khẩn trương hoàn thành và trình Ban Bí thư, đã được Ban Bí thư thông qua và ra Chỉ thị triển khai. Về công tác tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật , Hội đồng đã tổ chức thành công lớp tập huấn thứ 4 cho đối tượng là những người đang hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể Trung ương tại Hà Nội. Trong quý 4-2010 , Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chú trọng hoàn thành Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước và in sách theo đăng ký Đề tài; tăng cường triển khai Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” và Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương” để kịp hoàn thành trong quý I. Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ tổ chức một số tọa đàm, lấy ý kiến các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, phục vụ Đề án. Công tác chuẩn bị nhân sự và hoàn thiện các thủ tục xuất bản Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, Hội đồng cũng hoàn thành Đề án Tặng thưởng những công trình lý luận, phê bình văn học có giá trị và làm các thủ tục tài chính có thể xét tặng thưởng đợt đầu tiên vào quý IV năm 2010. Cũng trong quý IV, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ làm việc với một số cơ quan đào tạo như Viện Văn hóa và Phát triển của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn; Khoa sáng tác của Đại học Văn hóa. Cũng trong sáng 27/9, Hội đồng đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến cho các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tiếp tục diễn ra đến 28/9. Sáng mai (28/9), Hội đồng sẽ có buổi làm việc với Ban Văn nghệ – Đài truyền hình Việt Nam./.