Khai mạc kỳ họp lần thứ 13, HĐND TP khóa VII: Ưu tiên kiềm chế lạm phát

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    ĐB Phạm Minh Trí cho rằng: Vấn đề đặt ra hiện nay là TP nên cân nhắc giữ tốc độ tăng trưởng như thế nào cho hợp lý, hài hòa với mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, để góp phần giảm khó khăn cho đời sống người dân

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/7/157436