Khai mạc Kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 62

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chủ tịch Kỳ họp nhấn mạnh : “ Quan trọng hơn bao giờ hết, các thách thức toàn cầu đang đòi hỏi sự phối hợp giải quyết từ nhiều phía. LHQ là diễn đàn lớn nhất để đi đến hành động. Đây là lý do vì sao Kỳ họp lần thứ 62 thu hút sự quan tâm lớn nhất của chúng ta”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/9/75259.cand