Khai mạc khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

    Ngày 12/9, Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khai mạc tại trụ sở LHQ ở Geneva với sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Federico Villegas - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Argentina.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-khoa-hop-lan-thu-51-cua-hoi-dong-nhan-quyen-lhq-52567.htm