Khai mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu cấp Bộ tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ 3

Ngày 1-8, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) khai mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu lần thứ 3 năm 2022. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự, phát biểu chỉ đạo.

Đây là lần thứ 3, Bộ tư lệnh CSB tổ chức Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu. Tham gia hội thi có 21 đồng chí thuyền trưởng và 21 đồng chí chính trị viên tàu là những đồng chí đạt giải cao từ các hội thi cấp Vùng CSB.

Các thí sinh sẽ trải qua 7 nội dung thi đối với thuyền trưởng (huấn luyện chiến đấu, chuyên ngành tổng hợp, chính trị, quân sự chung, pháp luật, hậu cần, kỹ thuật) và 6 nội dung thi đối với chính trị viên tàu (công tác Đảng, công tác chính trị; công tác huấn luyện; quân sự chung; pháp luật; hậu cần; kỹ thuật).

 Quang cảnh lễ khai mạc hội thi.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu cấp Bộ tư lệnh CSB lần này nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện, đầy đủ về trình độ, năng lực của đội ngũ thuyền trưởng, chính trị viên tàu CSB; làm cơ sở cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh CSB đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực, hiệu quả; lựa chọn cán bộ để quy hoạch, xây dựng đội ngũ thuyền trưởng, chính trị viên tàu đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng CSB trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh CSB phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thi lần này cũng là cơ hội để cho các đồng chí thuyền trưởng, chính trị viên tàu trong toàn lực lượng CSB được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, trở thành những nhân tố tích cực, tiêu biểu trong từng vùng, hải đoàn, hải đội.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào các nội dung thi đầu tiên.

Để hội thi diễn ra tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra, thực sự trở thành ngày hội đua tài với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, khách quan”, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các thí sinh tham gia thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế hội thi; nỗ lực, cố gắng, bình tĩnh, tự tin; thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đoàn kết, khiêm tốn, cầu thị học hỏi từ đồng đội, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân để phục vụ đơn vị tốt hơn.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu bước vào các nội dung thi theo chương trình, kế hoạch. Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu Bộ tư lệnh CSB lần thứ 3 năm 2022 dự kiến bế mạc vào chiều 4-8-2022.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-thuyen-truong-chinh-tri-vien-tau-cap-bo-tu-lenh-canh-sat-bien-lan-thu-3-701543