Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 24-10, Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 6) đã khai mạc.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 18

Hội nghị này kéo dài từ ngày 24-10 tới 27-10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Hội nghị Trung ương 6 sẽ bàn thảo về những vấn đề liên quan tới quản lý Đảng nghiêm minh, các văn bản về giám sát nội bộ Đảng và đời sống chính trị trong Đảng.

Bộ Chính trị cũng sẽ báo cáo công tác với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước Hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 27-9, trong cuộc họp này, Bộ đã đề xuất 2 văn bản lên Hội nghị để bàn thảo: Một số quy định về đời sống chính trị trong Đảng dưới bối cảnh mới, và bản sửa đổi về Điều lệ giám sát trong nội bộ Đảng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng, một khi đã được Hội nghị Trung ương 6 thông qua, các thành viên thuộc Bộ Chính trị phải đi đầu trong việc học tập và triển khai 2 văn bản này.

95 năm kể từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi việc đảm bảo sự tiếp cận thận trọng đối với đời sống chính trị là một nhiệm vụ quan trọng và một số quy định (như tìm kiếm sự thật từ các sự việc và duy trì mối quan hệ gần gũi với quần chúng) đã được thiết lập. Những quy định như vậy đã bảo đảm được sự thống nhất, sức sống của Đảng.