Khai mạc Hội Nghị KH&CN hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử

Nhằm mục đích thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và tôn vinh các công trình nghiên cứu tiêu biểu của cán bộ trẻ, trong 2 ngày 6-7/10/ 2016 tại hội trường – Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã diễn ra lễ khai mạc Hội Nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử lần thứ IV do Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Đoàn thanh niên Viện NLNTVN phối hợp với Viện KH&KTHN tổ chức.

Khai mạc Hội Nghị KH&CN hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử - Ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Nhị Điền – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu khai mạc

Chương trình Hội nghị gồm phiên toàn thể và phiên tiểu ban: Tiểu ban A: Công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan có 31 báo cáo; Tiểu ban B: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - xã hội có 37 báo cáo.

Các báo cáo tại Hội nghị có nhiều lĩnh vực từ các nghiên cứu cơ bản (phản ứng hạt nhân, phân tích, tính toán lò, nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng). Đặc biệt, các báo cáo mang tính thực tiễn cao trong việc ứng dụng và triển khai ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và các ngành kinh tế, kỹ thuật khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Nhị Điền – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức định kỳ Hội nghị khoa học trẻ. Đây thực sự là một diễn đàn khoa học để các các bộ trẻ công bố các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, từ đó từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu, khuyến khích và thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ khoa học trẻ.

Sau lễ khai mạc là hai báo cáo đại diện cho hai tiểu ban, báo cáo “Xây dựng cấu hình nạp tải vùng hoạt cho lò phản ứng VVER-1200/V491” của báo cáo viên Trần Việt Phú và báo cáo “Trường chuẩn liều neutron tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân”của báo cáo viên Lê Ngọc Thiệm. Sau khi nghỉ giải lao, Hội nghị chia làm hai tiểu ban để tiếp tục làm việc: Tiểu ban A (Công nghệ điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan) và tiểu ban B (Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế xã hội).

Hội nghị KH&CN hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử được tổ chức hai năm một lần là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như sự hợp tác nghiên cứu giữa các cán bộ trẻ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện Năng lượng nguyên tử nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ trong ngành năng lượng hạt nhân ngày càng vững mạnh.

Minh Hà