Khai mạc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây là hội nghị cuối cùng để Mặt trận hiệp thương giới thiệu danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Khai mạc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: ngày 17/3 năm 2016, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ 197 người thuộc khối trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14. Sau Hội nghị Hiệp thương, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi biên bản Hội nghị Hiệp thương đến Hội Đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Biên bản Hiệp thương lần hai của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 23/3/2016, Ban Thường trực ban hành thành báo cáo 213 gửi Ủy ban Bầu cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia được các cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14.

Khai mạc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

“Đây là 1 trong những cơ sở cần thiết để hôm nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành Hiệp thương lần thứ ba đối với các vị ứng cử ĐBQH” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 13/4 đến hết ngày 17/4/2016, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba- là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

Theo người đứng đầu Mặt trận, thời gian qua, để chuẩn bị Hội nghị Hiệp thương lần ba, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã dành những nỗ lực lớn với mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ở Trung ương, ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 đến các địa phương để tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú, nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Từ 22/3 đến 12/4/2016, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Viêt Nam cấp xã đã phối hợp Ủy ban Nhân dân cùng cấp, nơi có người ứng cử cu trú để triệu tập và chủ trì lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu ứng cử tại 115 xã phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh, thành phố thuộc trung ương. Đến ngày 12/4 tất cả 24 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri đối với 197 người được cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu.

Khai mạc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Liên quan đến trách nhiệm của MTTQ tại Hội nghị Hiệp thương lần ba, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, ngày 10/4/2016, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tỉnh thành ủy và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố và Ban thường trực MTTQ các tỉnh, thành phố để phối hợp đảm bảo thông tin cần thiết về người ứng cử làm cơ sở cho việc đánh giá, đáp ứng các tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND góp phần vào thành công Hiệp thương lần thứ ba chất lượng, đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện các bước trong quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thời gian qua, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 6 đoàn giám sát bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó vừa đánh giá tình hình, góp phần chỉ đạo địa phương những nội dung cần thiết liên quan đến vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong bầu cử.

Như vậy, trong gần 1 tháng, một khối lượng lớn công việc đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan tổ chức có liên quan tại trung ương và địa phương trong việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

“Hội nghị hiệp thương lần này là một nội dung rất quan trọng của quá trình bầu cử Quốc hội khóa 14. Đây là Hội nghị Hiệp thương lần cuối cùng, vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị các cụ, các vị căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với từng người ứng cử và tờ trình của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Khai mạc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 4

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu trước khi bắt đầu Hội nghị.

Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (27/4/2016) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h ngày 21/5/2016).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức phù hợp, góp phần làm cho nhân dân, cử tri hiểu đúng, đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử; tiếp tục triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch về giám sát đã ban hành; phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử ở cả ba cấp về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Yến
Ảnh: Hoàng Long