Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hôm nay, Hội nghị Cấp cao ASEAN khai mạc tại Singapore với sự tham gia của đại biểu 10 nước thành viên cùng đại diện các nền kinh tế chủ chốt của châu Á.