Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn

TP – Sáng nay, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18 (khóa IX).

Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, Hội nghị nhằm tổng kết Tháng Thanh niên 2012; thảo luận một số vấn đề trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; cho ý kiến về kế hoạch và đề cương tổng kết các mặt công tác của Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012, gồm tổng kết hai phong trào: 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đoàn và một số nội dung công tác cán bộ.