Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII

Sáng ngày 9/1, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Trong buổi sáng ngày 9/1, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị, gồm: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Quyết định các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất, khóa XII.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ hai, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (tiếp thu, hoàn chỉnh); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2022; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khai-mac-hoi-nghi-ban-thuong-vu-tu-doan-lan-thu-nhat-khoa-xii-post1501922.tpo