KHAI MẠC HỘI DIỄN DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2018

Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào nghệ thuật trong cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho doanh nhân, người lao động và tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp và chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Chiều nay, tại thành phố Hải Phòng Hội diễn 'Nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp toàn quốc' chính thức diễn ra, do các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, đồng thời, phát động phong trào gây quỹ 'Doanh nghiệp, doanh nhân vì trẻ em Việt Nam'.