KHAI MẠC HỘI CHỢ LÀNG NGHỀ VÀ SẢN PHẨM OCOP

    Nhằm quảng bá các làng nghề truyền thống; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, giới thiệu tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam, tối qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2020/11/khai-mac-hoi-cho-lang-nghe-va-san-pham-ocop/448488