Khai mạc Hội Báo Xuân tỉnh Đồng Nai Tết Quý Mão 2023

Sáng 17-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở VH-TTDL tổ chức Hội Báo Xuân tỉnh Đồng Nai Tết Quý Mão 2023.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/video/202301/khai-mac-hoi-bao-xuan-tinh-dong-nai-tet-quy-mao-2023-3154107/