Khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Châu Á năm 2023

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Ngày 4/12, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Châu Á năm 2023 đã khai mạc tại Bình Dương với sự tham gia của hơn 700 khách tham dự, trong đó có lãnh đạo các Bộ, ngành, doanh nghiệp và viện trưởng. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis châu Á năm 2023 là cơ hội để Bình Dương quảng bá hình ảnh với các đối tác quốc tế, cũng như thể hiện năng lực của tỉnh trong tổ chức các sự kiện lớn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-dien-dan-hop-tac-kinh-te-horasis-chau-a-nam-2023-103490.htm