Khai mạc Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông-Tây ở Quảng Trị

Hôm nay (26/6), Bộ Ngoại Giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông- Tây.

Tham dự diễn đàn có 500 đại biểu đại diện các Bộ, ngành Trung ương của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Diễn đàn Hành làng Kinh tế Đông Tây là nơi các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, khai thông các cơ chế chính sách, tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy đầu tư, thương mại du lịch, đồng thời khai thác tiềm năng thế mạnh của các nước trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để Quảng Trị quảng bá, kêu gọi đầu tư, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế. Theo ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, diễn đàn lần này chia ra 3 chuyên đề để thảo luận. Chuyên đề thứ nhất là tiềm năng, thế mạnh của hành lang kinh tế Đông-Tây và cần phải liên kết để phát huy. Chuyên đề thứ hai là nâng câp đồng bộ hạ tầng cơ sở, và chuyên đề thứ ba là nhu cầu kết nối để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào những vấn đề thực tế đang đặt ra và cần phải giải quyết để xây dựng thương hiệu của hành lang kinh tế Đông-Tây. Một nét mới của Diễn đàn lần này là các tỉnh của các nước trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây ký một biên bản hợp tác để xây dựng và phát triển./. Đình Thiệu - VOV