Khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 tại Đà Nẵng

QĐND Online - Sáng 27-8, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó trưởng SOM ASEAN của Việt Nam Nguyễn Vũ Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình ngày càng phức tạp và khó lường cùng những diễn biến trên biển trong khu vực, hợp tác biển đã ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên của các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác.

Các đại biểu tham dự AMF-5.

Trong bối cảnh đó, kể từ khi ra đời, AMF đã củng cố vai trò là một diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin về hợp tác và an ninh biển. “Sau thành công của 4 AMF được tổ chức tại In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-líp-pin và Ma-lai-xi-a, Việt Nam vinh dự được tổ chức AMF- 5. Diễn đàn nhằm hai mục tiêu: Một là tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại và tham vấn có tính xây dựng, hai là tăng cường hơn nữa vai trò và đóng góp của Diễn đàn đối với hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong khu vực”, ông Nguyễn Vũ Tú nói.

Theo chương trình nghị sự, AMF - 5 bao gồm 5 phiên họp là Kiểm điểm Diễn đàn Biển ASEAN; Thúc đẩy hợp tác biển trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là kinh nghiệm từ cơn bão Hải Yến; Quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác nghề cá bình đẳng; Những diễn biến gần đây liên quan đến an ninh hàng hải ở Biển Đông - Những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN; Định hướng tương lai của AMF.

Tin, ảnh: LÂM TOÀN