Khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 15 Đảng Cộng sản Nam Phi

    Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi ngày 13/7 đã khai mạc tại thành phố Johannesburg. Đại hội dự kiến đề ra chương trình phát triển trong 5 năm tới cho tổ chức chính trị có hơn 330.000 thành viên này. Tin do phóng viên TTXVN tại Nam Phi thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khai-mac-dai-hoi-toan-quoc-lan-thu-15-dang-cong-san-nam-phi-45739.htm