Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VII

QĐND – Ngày 7-12 tại Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VII...