Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Trưởng phòng khối Cảnh sát khóa II

Ngày 16/4, Học viện CSND đã khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Trưởng phòng khối Cảnh sát khóa II.

Khóa học sẽ bồi dưỡng, cập nhật cho học viên những vấn đề mới về chính trị, quản lý hành chính nhà nước, hệ thống pháp luật, công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy và một số lĩnh vực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH theo chức năng của lực lượng CAND; đồng thời giúp trang bị cho các học viên những kiến thức về khoa học lãnh đạo chỉ huy CAND, nâng cao khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn và hiệu quả các mặt công tác thuộc phạm vi, chức trách, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

Các học viên sẽ học tập, nghiên cứu 24 chuyên đề chính trị pháp luật và 10 báo cáo thực tế; trao đổi, thảo luận về những vấn đề nổi cộm, vướng mắc giữa lý luận với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm…