Khai giảng khóa 5 chương trình MBA đào tạo bằng tiếng Việt

    Gốc

    Cách học MBA bằng tiếng Việt được đánh giá là phù hợp với thực tế của phần lớn doanh nhân Việt Nam hiện nay...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=ce193c105c8153&page=category