Khách vào ăn cơm rồi trộm luôn điện thoại ở quán

Sau khi vào quán ăn cơm, một thanh niên đã thò tay lấy trộm điện thoại trong quán rồi rời đi.

Nguồn PLO: https://plo.vn/khach-vao-an-com-roi-trom-luon-dien-thoai-o-quan-post777751.html