Khách Thái Lan đến thăm đô thị cổ tăng đột biến

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Ngày 25-10, ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch thị xã Hội An (Quảng Nam) - cho biết: sau khi UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Quảng Nam hành trình di sản văn hóa thế giới lần thứ ba cho đến nay, mỗi ngày đô thị cổ Hội An đã đón gần...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-10-26.3249522591