Khách quốc tế đến VN ước đạt 4,3 triệu người

Theo Tổng Cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm ước đạt 4,3 triệu khách, tăng hơn 700.000 khách so với năm ngoái.